Tel

Ana Menü

Vergi Levhası

Günlük Burç

Burcunuzu seçin, falınızı okuyun

Vefkler

*Medyum Burak*
: Medyum Hoca
: Medyumlar
: Medyum
: Ayırma Büyüsü
: Cifr İlmi
: Soğutma Büyüsü
: Şirinlik Vefki
: Papaz Büyüsü
: Bağlama Büyüsü
: Aşk Büyüsü
New Page 1 Medyum Hoca   |   Medyumlar   |   Medyum   |   Ayırma Büyüsü   |   Cifr İlmi   |   Soğutma Büyüsü   |   Şirinlik Vefki   |   Papaz Büyüsü   |   Bağlama Büyüsü   |   Aşk Büyüsü   |  
Gizli İlimler   Vefk Çeşitleri
Cifr İlmi
Havas
Remil
Hüddam

  Şirinlik Vefki
Bağlama Vefki
Aşk Vefki
Koruyucu Vefkler
Kısmet Açma Vefki
Büyü Çeşitleri   4.GRUP
Ayırma Büyüsü
Soğutma Büyüsü
Papaz Büyüsü
Bağlama Büyüsü
Aşk Büyüsü
 
Havas
HAVVAS İLMİ : HAVVAS' IN ÖZÜ: Havas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefk...
Remil
İlm-i remil peygamberlerden Danyal (AS) a verilmiş bir mucizedir. Remilde 16 değişik şekil vardır.Bu şekiller 32 hat ve 32 noktadan meydana gelmiştir.Her hat iki noktaya denk gelmektedirki 32 hattan 64 nokta çıkar.Remilin 32 noktasını da bunlara ilave edince yekun 96 olurki ebced le hesap edilmiş olan Danyal(AS) ın ismine denk gelir.Remil ilmi halka Danyal (AS) tarafından öğretilmiştir.Bu itibarla bu ilme çalışıp öğrenebilenlere bazı hususlarda müşkillerini halletme imkanı verilir. Bugün dünyada harikalar meydana getiren bilgisayarların esası da hat ve noktalarla yapılmış 16 şeklin muhtelif sentezlerinden meydana getirilen bağlarla düzenlenmektedir.16x16=256 ederki Cenabı Hakkın Nur ismine denk gelmektedir. NUR isminin anlamı: İstediği kişilere ve gönüllere maddi ve manevi yönden ilim ve irfan dağıtan demektir. Mahsusatı yani elle tutulan şeyleri görebilmek için ışık, makulatı yani zevken bilinen şeyleri idrak edebilmek için de irfan nurunu devamlı surette ihsan ve inayet buyuran ve bütün varlığı kavrayan Zat-ı İlahinin bir tecelli ve zuhuru nurudur. Remilin başlangıç ve kökü hakkında kısaca bilgi verebildiim kanısındayım.Şimdi Remil in nasıl atılacağını şekillerini, işaret etikleri manaları kısaca yazarak siz değerli ziyaretç...
Hüddam
Hüddam, cinlerin şeytanın ilmiyle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl insanların dalâlette olanları ve hidayette olanları varsa; gayb âleminde yaşayan cinlerin de dalâlette olanları ve hidayette olanları vardır. Hidayette olan cinlerin de başlarının üzerinde o devrin imamının ruhu var. Devrin imamları her devirde bir kişidir. İmam-ı Safi Hazretleri, İmam-ı Rabbanî, Hazreti Mevlâna Celâlettinî Rûmî, Hazreti Yunus Emre gibi velîler dün vardı, bugün de var. Hangi cin murşidine tâbî olursa, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onu muhafaza altına alınır. Ama öyle cinler vardır ki; şeytana tâbî oluyorlar. İblis cin taifesindendir. Ve cinleri kendi emrine alarak, böyle kullanılıyor.

İnsanlarda ruh vardır ama cinlerde yoktur. Onlar bir fizik beden bir de nefsle yaratılmışlardır.

15/HİCR-26: Ve le kad halaknel insâne min salsâlin min hamein mesnûn(mesnûnin).
Andolsun ki; Biz insanı, “hamein mesnûn olan salsalinden” (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) yarattık.

55/RAHMAN-14: Halakal insâne min salsâlin kel fehhâr(fehhâri).
İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

55/RAHMAN-15: Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin).
Cann'ı (cinni) da 'yalın, dumansız bir ateşten' yarattı.


Hüddam yapan cinci hocalar, cinleri emirlerine alarak insanlara saldırtıyorlar ve onlara zarar veriyorlar. Televizyonda verilen bir haberi hatırlayalım: Bir evde eşyalar havada uçuşuyor ve aynı eşyalar durduk yerde yanmaya başlıyordu. Işte bu olayda cinler devredeydi. Cinler yanarak ölürler. Bu yüzden cinci hocalar cinleri yakmakla tehtit ederler. « Eğer dediğimi yapmazsan seni yakarım."diye. Zavallı cinler de ona, yani bir insan şeytan olan cinci hocaya itaat ederler.

Sevgili ziyaretçiler! Televizyonda; bir çocuğun başka bir dili konuşmaya başlaması, kişilerin geçmişte başka bir kişilik olarak yaşadığı ve geçmişteki yaşamlarına ilişkin anlattıklarının doğru olduğu gibi haberleri izler dururuz. İnsanların çoğunun anlayamadığı bu durum da bir cin olayından başka bir şey değildir. Cinler, insanlara göre çok daha uzun ömür yaşarlar. Peygamber Efendimiz(S.A.V.) zamanından bugüne yaşayan cinlerin olduğu bilinmektedir.

Musa(A.S.) da Allah'ın emriyle cinleri sadece hizmet amacıyla kullanmıştır. İnsan bedenine giren suflî cinler, onları tesirleri altına alarak o kişiye hükmederler. O kişinin bedenini kullanarak, ona geçmişte başka bir bedende yaşadığını söyletirler. İnsanlar da bu durumu bir türlü anlayamazlar. Televizyon programlarında sabahlara kadar tartışır dururlar. Onlara göre reenkarnasyon, yani yeniden bedenlenme olarak ifade edilen bu durum, suflî bir cinin, bir kişinin vücuduna girerek, ona hükmetmesi halinden başka bir şey değildir. Bir çok ünlü sanatçının dahi bu konulara alet olduklarını üzüntü ile gördük. Hatta bazı sanatçılar trans
halinde iken çok ızdırap çektiler. Ayrıca bu rahatsızlıkları uyanınca da devam etti.

İblis bu insanlara hep huzursuzluk verir. Asla mutluluk vermez. Ne hazindir ki bu nedenle reankarnasyona inananlar da var!
Bağlama Vefki
Kişiye özel yapılan vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler genelde Kuran-i Kerim Ayetleri, talebin kendisi veya Allah'ın(CC) isimleridir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esmalar, Ayetler ve başka birçok kelimeler de kullanılır.
Aşk Vefki

Kişiye özel yapılan vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler genelde Kuran-i Kerim Ayetleri, talebin kendisi veya Allah'ın(CC) isimleridir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esmalar, Ayetler ve başka birçok kelimeler de kullanılır.